Humpty Dumpty Nursery School

This website is for prospective parents for an orientation of our school.

You are welcome to join our waiting list through Stockholm Municipality. Information about applying can be found under 'Join us'.

 

Öppettider

På Humpty Dumpty jobbar vi aktivt med föräldrarna för att hitta de bästa öppettider för både barn och föräldrar. Dessa tider diskuteras på årsmöten, extra årsmöten och på utvecklingssamtal. De tas också upp via den årliga enkäten som utges av Stockholm stad, samt Humpty Dumptys egen årlig enkät.

Som förälder har du rätt till att ha ditt barn på förskola inom det som kallas för ramtid. Ramtiden är den maxtid en förskola måste hålla öppet om det finns ett behov av det. Dessa öppettider gäller även under sommaren och förskolan ska då erbjuda alternativ omsorg vid eventuell stängning.

Ramtiden är mellan kl 06:30 och 18:30 alla helgfria vardagar förutom:

Julafton
Midsommarafton
Nyårsafton

På liknande sätt kan näraliggande förskolor samarbeta kring öppethållandet tidiga morgnar och sena kvällar. Förskolan och föräldrarna kan komma överens om kortare öppettider under förutsättning att alla föräldrars behov beaktas.

Stockholm Stad senaste uppdaterad 14 juli 2016